sobota, 21 maja 2011

Agregaty klimatyzacyjne

Rozmiar: 54962 bajtów
Firma pomimo ogólnej standaryzacji, pozostaje wierna powszechnej opinii producenta agregatów chłodniczych (chillerów) zgodnych z życzeniami klientów klimkatyzacji. Specyfika obiektów w wielu przypadkach wymaga rozwiązań klimatyzacji ''na miarę''. Oprócz stopnia wyposażenia i gabarytów agregatów, często klienci wyrażają życzenia dotyczące zastosowania konkretnych materiałów na poszczególne elementy jak na rurociągi, konstrukcje nośne czy obudowy np. ze stali szlachetnej. Również takie specjalne życzenia w wielu wypadkach mogą być spełnione. Ponadto dochodzą dodatkowe usługi, jak np. montaż wymienników na zimną parę czynnika chłodniczego, odprowadzanie ciepła do odzysku lub też wstępne okablowanie elementów składowych, podzespołów, bądź całego agregatu, a także profesjonalne i wszechstronne doradztwo techniczne dla firm montujących urządzenia chłodnicze. 

 •   Układy ziębnicze i klimatyzacyjne  z systemami naturalnego ochładzania czynnika ziębniczego stosowane powinny być przy ich całorocznej eksploatacji. Udział naturalnego ochładzania w całorocznym przygotowaniu wodnego roztworu glikolu zależy od szeregu uwarunkowań, z których najistotniejsze to:
 •  wymagane temperatury czynnika ziębniczego w okresach zimowym i przejściowym,
 •  wartości obciążeń chłodniczych w okresie zimowym i przejściowym porównywalne z obciążeniami maksymalnymi,
 •  moce cieplne (chłodnicze) stosowanych wentylatorowych chłodnic roztworu glikolu porównywalne z obciążeniami chłodniczymi pomieszczeń w okresie przejściowym.

         Korzystając z danych przeciętnego czasu występowania temperatur powietrza zewnętrznego w cyklu rocznym wyznaczono przeciętną roczną liczbę godzin z temperaturami zewnętrznymi równymi lub niższymi od danej temperatury oraz procentowy udział występowania wybranych przedziałów temperatur powietrza zewnętrznego. .

  Z wykresów tych wynikają następujące wnioski:
 •  przy temperaturach czynnika ziębniczego 5/10oC jego przygotowanie przez naturalne chłodzenie jest możliwe przez 18÷21% czasu rocznej eksploatacji oraz dodatkowo przez 17÷19% czasu rocznej eksploatacji naturalne chłodzenie może być jako wspomagające,
 •  przy temperaturach czynnika ziębniczego 10/15oC naturalne ochładzanie może zapewnić jego przygotowanie przez 35÷40% czasu rocznego ponadto przez 17÷19% cyklu rocznego może być wspomagającym pracę urządzenia ziębniczego,
 •  przy temperaturach czynnika ziębniczego 14/17oC (belki chłodzące) naturalne ochładzanie może zapewnić jego przygotowanie przez 46÷52% czasu rocznego ponadto przez 17÷19% cyklu rocznego może być wspomagającym pracę urządzenia ziębniczego.

         Czas wykorzystania naturalnego ochładzania czynnika ziębniczego w rocznym cyklu pracy układów chłodniczych obrazuje ograniczenie okresu utrzymania w gotowości do pracy agregatów klimatyzacyjnych oraz czas niezbędnej pracy sprężarek przy dodatnich temperaturach zewnętrznych. Energetyczne efekty uzyskiwane w wyniku stosowania systemu naturalnego ochładzania czynnika ziębniczego wyznacza się indywidualnie dla każdego układu chłodniczego przy uwzględnieniu całorocznego poboru energii ziębniczej przez urządzenia i systemy wentylacyjne oraz klimatyzacyjne.