piątek, 25 marca 2011

klimatyzacja VRV

Firma DAIKIN wprowadzi na rynek polski system klimatyzacyjny ze zmienną ilością czynnika chłodniczego VRV, III generacji (skrót Variable Refrigerant Volume - zmienny przepływ czynnika chłodniczego). Podczas projektowania systemu wykorzystano zarówno najnowsze osiągnięcia techniki klimatyzacyjnej, jak i doświadczenia zdobyte podczas doskonalenia systemów II generacji. System VRV III jest odpowiedzią DAIKIN'a na ciągle rozrastający się rynek dla systemów klimatyzacji dużej wydajności z zachowaniem elastyczności proponowanych rozwiązań klimatyzacji. 

  Klimatyzacja  Daikin oferuje użytkownikom VRV III w 6-ciu podstawowych modelach jednostek zewnętrznych, umożliwiających 22. kombinacje w zakresie wydajności chłodniczej od 14,0 do 138,0 kW, stopniowanych co 5 kW. Ponadto na szczególną uwagę zasługuje liczba jednostek wewnętrznych mogących pracować w obrębie jednego systemu, która wynosi do 40. sztuk. Projektanci mają do dyspozycji 10 typów i 63 modele jednostek wewnętrznych o wydajnościach chłodniczych/grzewczych od 2,3 do 28,8 kW. System będzie dostępny w dwóch wykonaniach: pompa ciepła oraz z odzyskiem ciepła, przy którym w tym samym czasie część jednostek może pracować w trybie ogrzewania, a pozostałe w cyklu chłodzenia. 

 

   Jednak w polskich warunkach klimatycznych najważniejszym parametrem technicznym nowego systemu klimatyzacji jest temperaturowy zakres pracy. System prawidłowo i efektywnie pracuje w trybie chłodzenia w zakresie temperatur powietrza zewnętrznego od -5oC do +43oC oraz, co można uważać za szczególne osiągnięcie, w cyklu ogrzewania w zakresie od -20oC do +15,5oC. Osiąganie takich parametrów sprawia, że system klimatyzacji ten może być zaprojektowany i użytkowany jako jedyne źródło ciepła dla dowolnych obiektów. Zastosowanie jednego nowoczesnego systemu grzewczo-chłodzącego znacząco obniża koszty inwestycyjne, a także dzięki wysokiemu współczynnikowi przetworzenia energii COP w sposób wymierny obniża koszty eksploatacji. 

Energooszczędność, ekologia 
 Klimatyzacja VRV III jest systemem o bardzo wysokim współczynniku przetworzenia poziomu termicznego energii COP, definiowanym jako iloraz wydajności (mocy) chłodniczej urządzenia i mocy elektrycznej niezbędnej do przeprowadzenia tego procesu. Prezentowane w diagramie wartości plasują system klimatyzacji VRV III na pierwszym miejscu w kategorii energooszczędności i kosztów eksploatacji. Niski koszt eksploatacji klimatyzacji ma decydujące znaczenie zwłaszcza na Polskim, bardzo trudnym rynku wynajmu powierzchni biurowych. 

 

   Zastosowanie jako czynnika roboczego freonu R 410A pozbawiło czynnik chłodniczy składników działających destrukcyjnie na warstwę ozonową Ziemi (w stosunku do R 407C zupełnie wyeliminowano jako jego składnik freon R 22). Ponadto ilość czynnika chłodniczego w jednostce zewnętrznej i instalacji rurowej zredukowano o ok. 18%. 

czwartek, 10 marca 2011

centralka z odzyskiem

Oferta przeznaczona do wentylacji biur, domów, mieszkań


Nazwa produktu/typoszeregu: Kompaktowa centrala wentylacyjna Schulbox 750 H

Nazwa producenta:  Grupa Rosenberg

Dane techniczne:  Maksymalna wydajność powietrza: do 750 m3/h (30 osób x 25 m3/h)
Napięcie zasilania: 1 x 230 V / 50 Hz
Przyłącze kanału: 315 mm
Długość:  1950 mm
Wysokość: 2020 mm
Głębokość: 500 mm
Masa: 380 kg
Izolacja obudowy: 60 mm
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m: 35 dB(A)
Klasa filtracji: F5/F7

Atesty, aprobaty, certyfikaty, CE itp. (nazwy i numery):  Deklaracja zgodności

Zastosowanie produktu:  Urządzenie przeznaczone jest do wentylacji  szkół, przedszkoli i uczelni,oraz do wentylacji sal szkoleniowych i konferencyjnych.

Opis produktu centrala wentylacyjna:  Energooszczędny system wentylacyjny Schulbox 750 H wykorzystuje wentylację wyporową, dzięki czemu wymiana powietrza jest zawsze na najwyższym poziomie, daje uczucie komfortu, a przepływ powietrza nie jest odczuwalny. Centrala została wyposażona w wymiennik płytowy przeciwprądowy, dzięki czemu odzysk ciepła przekracza 90%.
Silniki EC zastosowane w wentylatorach umożliwiają dostosowanie parametrów pracy do aktualnego zapotrzebowania. Wewnętrzny układ regulacji współpracuje z czujnikiem CO2.
Bezramowa konstrukcja obudowy centrali wentylacyjnej, z panelami pokrytymi podwójną blachą stalową, zapewnia (dzięki izolacji grubości 60mm) bardzo dobre właściwości izolacji cieplnej i tłumienia dźwięków. W połączeniu z wbudowanymi tłumikami akustycznymi dla powietrza nawiewanego i wywiewanego zachowane są zalecane wartości tłumienia dźwięków wynoszące dla sal lekcyjnych 35 dB(A).
Centrala posiada klasą sprawności energetycznej A+ (zgodnie z niemiecka dyrektywą RLT 01).