sobota, 23 kwietnia 2011

regulacja w klimatyzacji

Kontrola nad funkcjami takimi jak: regulacja temperatury, ciśnienia czynnika chłodniczego, uruchamiania i kontroli procesów odszraniania, automatycznej zmiany wartości temperatury w zależności od pory dnia, kontroli stanu zaszronienia parownika, ilości i kolejności włączania sprężarek, przypisana została układom mikroprocesorowym.
   Dzisiejsze systemy sterowania pracą urządzeń klimatyzacyjnych obok funkcji podstawowych - regulacja zadanych wartości, mają za zadanie automatyczne przekazywanie danych z informacją o pracy urządzeń poprzez linie telefoniczne, komunikatami SMS, e-mailem, przez internet do centrali serwisowej. Takie rozwiązania zostały podyktowane potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa składowanych towarów w instalacjach chłodniczych, polepszeniem komfortu warunków klimatycznych w biurach, laboratoriach, komorach specjalistycznych.
   Inwestor zostaje dziś odciążony, od problemów związanych z eksploatacją i obsługą układów klimatyzacji. Te obowiązki przejmuje profesjonalny serwis, posiadający wymaganą wiedzę i wyposażony we właściwy sprzęt.
   Przykładem kompleksowego zastosowania automatyki w chłodnictwie, klimatyzacji i wentylacji jest montowany przez firmę SYSTHERM system sterowania i monitoringu NEWEL i NEWEL 2. Podstawowymi elementami systemu są elektroniczne sterowniki wykorzystujące mikroprocesorowe układy sterowania. Muszę przerobić klimatyzator aby chłodził do 10 stopni. Wiem że było już trochę tematów na ten temat na forum. Chcę go tak przerobić aby jak najmniej grzebać w jego wnętrznościach. Zastanawiałem się czy gdybym zmienił termistor NTC (czujka temperatury) na inny, czy wtedy w zależności od dobranej oporności termistora klimatyzator powinien działać na niższe temperatury Skoro wiesz, że takie tematy już były, to pewnie je czytałeś. I pewnie wiesz jakie mogą być konsekwencje przeróbki. Możesz sobie zamienić termistor, czy nawet zamontować termostat pokojowy, ale czy uzyskasz 10*C lub na jak długo to inna sprawa. Mogą one zarządzać procesami w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. W układach chłodniczych, komorach, przechowalniach, magazynach sterują: 


• temperaturą,
• ciśnieniem skraplania i parowania,
• wilgotnością względną powietrza,
• zmianą punktu pracy w zależności od pory dnia,
• przesyłaniem danych pochodzących ze sterowanego obiektu do centrali serwisowej,
• zgłaszaniem alarmu o nieprawidłowej pracy urządzeń.

   W klimatyzacji, gdzie wymagane jest zapewnienie optymalnych warunków pracy zarówno dla personelu, jak i urządzeń technicznych zarządzają:
• kontrolą i regulacją poziomu temperatury pomieszczeń,
• pomiarem i korekcją wilgotności powietrza w pomieszczeniach,
• pomiarem stężenia gazów szkodliwych,
• alarmowaniem o wszelkich zmianach parametrów, różniących się od wartości zadanych,
• prawidłową reakcją umożliwiającą przywrócenie pracy układów do wartości zadanych. 

piątek, 8 kwietnia 2011

klimatyzacja supermulti

Zasada działania rekuperatorów jest niezwykle prosta i polega na odzysku ciepła jawnego, czyli ciepła przekazywanego w wyniku przewodzenia, konwekcji i promieniowania w wymienniku przeponowym (na ogół płytowym krzyżowo-prądowym). W prostym tłumaczeniu jego działanie polega na przekazywaniu energii z jednego medium do innego. Uzyskiwana w praktyce skuteczność odzysku ciepła sięga wartości 70%. Należy pamiętać, że podstawową funkcją rekuperatora jest zapewnienie wentylacji budynku, a nie jego ogrzanie czy ochłodzenie. 

 
Rys. 1. Rekuperator Lossnay 

   Elementem mającym bardzo dużo wspólnego z wentylacją jest oczywiście klimatyzacja, która jest obecnie coraz częściej stosowana, a w niedalekiej przyszłości będzie podstawą dopuszczenia do użytkowania i certyfikacji np. budynków biurowych, pomieszczeń handlowo-usługowych, czy wszelkich pomieszczeń użyteczności publicznej. Aktualnie coraz częściej dąży się do poprawy warunków klimatycznych wewnątrz pomieszczeń, do poprawy jakości powietrza również poprzez odpowiednią filtrację, a w wyniku tego otrzymanie warunków zbliżonych do idealnych. 


Idealny układ dla hoteli, biur oraz pomieszczeń użyteczności publicznej. Długość instalacji chłodniczej do 250 metrów. Szeroki zakres jednostek wewnętrznych umożliwia dopasowanie do najbardziej wymagających klientów. Zastosowanie Sprężarki „Digital Scroll” zapewnia regulację wydajności od 10 do 100 %.
  • Opis produktu:
Nowy system klimatyzacji Multi DRC „DIGITAL REFRIGERATING CONTROL”, na proekologiczny czynnik chłodniczy R407 C, z regulacją wydajności wyjściowej (chłodzenie i ogrzewanie), dostępny w szerokiej skali jednostek wewnętrznych. Dostępnych jest 47 jednostek wewnętrznych z jednofazowym źródłem zasilania, podzielonych na 6 różnych typów o wydajności od 2,2 kW do 14 kW.
Dostępne są 3 jednostki zewnętrzne z trójfazowym źródłem zasilania o wydajnościach 10, 14 i 28 kW.
Istnieje możliwość podłączenia maksymalnie 16 jednostek wewnętrznych do jednej zewnętrznej.
Kontrola ilości czynnika chłodniczego do jednostek wewnętrznych jest zapewniona przez elektroniczne zawory rozprężne.
Główne zalety systemu Multi DRC to szybka i dokładna odpowiedź na zmiany termiczne, brak zakłóceń elektromagnetycznych, oszczędność energii. System wykorzystuje tylko dwie średnice rur (ciecz/gaz) brak konieczności stopniowania.

 
Rys. 2. Przykładowa symulacja temperatur przy zastosowaniu urządzenia GUF-50RD2 

  Biorąc pod uwagę wszystkie zalety stosowania rekuperacji, wentylacji i klimatyzacji firma Mitsubishi Electric poczyniła krok naprzód i przygotowała urządzenie, które przy niewielkich gabarytach łączy w sobie wszystkie wyżej wymienione funkcje. Tymi urządzeniami są rekuperatory z zastosowanym wewnątrz parownikiem. Urządzenia te należą do grupy typu GUF serii RD2. 
   Urządzenie z serii RD2 składa się z dwóch głównych podzespołów: rekuperatora energii cieplnej Lossnay oraz parowacza jednostki wewnętrznej klimatyzatora. 

 
Rys. 3. Układ sterowania systemu z urządzeniem RD2 

   Pełni ono następujące funkcje w zakresie przygotowania powietrza wewnętrznego: 
• wentylacja z odzyskiem energii cieplnej z powietrza usuwanego, 
• chłodzenie, 
• ogrzewanie, 
• filtracja powietrza.